Privacy

Privacyverklaring in het kader van Algemene verordering gegevensbescherming (AVG)

Verloskundige Phyline kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Verloskundige Phyline en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Verloskundige Phyline verstrekt.

Verloskundige Phyline kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Verloskundige Phyline gegevens nodig heeft:
Verloskundige Phyline verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per email en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Verloskundige Phyline uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?
Verloskundige Phyline bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden
Verloskundige Phyline verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Verloskundige Phyline worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Verloskundige Phyline gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@verloskundigephyline.nl. Verloskundige Phyline zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Verloskundige Phyline neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Verloskundige Phyline maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Verloskundige Phyline verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Verloskundige Phyline op via info@verloskundigephyline.nl.

Verloskundige Phyline is als volgt te bereiken:
Postadres: Bakkerstraat 1, 9797PK Thesinge
Vestigingsadres: Bakkerstraat 1, 9797 PK Thesinge
Inschrijfnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 74202227
Telefoon: 06-21368613
E-mailadres: info@verloskundigephyline.nl

Adres praktijk

Gorechtkade 2-2, Begane grond Unit 9
9713 CA Groningen

Telefoon praktijk

06-21368613
voor het maken van afspraken

 

Spoed

06-21368613
geen gehoor? Bel met Wendy Wielenga 06-12672604