De Corona maatregelen zijn weer een beetje versoepeld! Dit is erg fijn om te horen. Ik hoop natuurlijk dat dit lang zo door kan gaan en dat ik uiteindelijk weer helemaal volgens het oude kan gaan werken.

Wat helaas nog niet versoepeld is, is dat kinderen nog niet mee mogen naar de praktijk. 

In de zwangerschap:

De controles zullen bijna volgens het normale schema plaatsvinden. Partners mogen, indien niet ziek, mee op controle. Probeer dit nog wel zoveel mogelijk te doen bij controles die jullie belangrijk vinden.  De anderhalve meter afstand is namelijk het best te waarborgen met zo min mogelijk mensen in de kamer.

Bevalling:

Hier zijn geen wijzigingen. De 3e persoon blijft welkom. Dus één extra persoon naast de partner. Dit mag ook een verloskundige in opleiding zijn. Afspraak blijft dat wanneer er bijvoorbeeld een medische noodzaak is dat er meer mensen op de kamer gaan komen, deze 3e persoon mogelijk de kamer moet verlaten en dan naar huis moet gaan (deze persoon mag niet op de gang of wachtkamer blijven).

Kraamtijd:

Kleine wijziging: alle kraamcontroles mogen weer fysiek! We kunnen samen kijken wat het schema wordt in de kraamtijd, afhankelijk van hoe het gaat. Tot eind juni geldt nog wel: tijdens de kraamperiode mag één persoon worden aangewezen die op bezoek mag komen tijdens de aanwezigheid van de kraamverzorgende. Het gaat hierbij om één en dezelfde persoon gedurende de volledige kraamperiode. Deze regel geldt alleen als de kraamverzorgende in huis aanwezig is. Als zij niet in huis is, is het aan de ouders om te besluiten wie ze op bezoek krijgen.

Nacontroles:

Deze kunnen weer ingepland worden op de praktijk bij 6 weken na de bevalling.

Echo’s:

Alle echo’s zijn bij mij op de praktijk mogelijk (termijnecho, pretecho en liggingsecho). Hier mag de partner bij aanwezig zijn, indien gezond. Extra personen hierbij zijn niet mogelijk.